ثبت نام در فارسی چنلز

> ایمیل و شماره موبایل خود را به صورت کامل و صحیح وارد کنید، کلیه مکاتبات از این طریق با شما انجام می شود.
> از فارسی یا انگلیسی بودن صفحه کلید خود و همچنین روشن یا خاموش بودن Caps Lock به هنگام ورود کلمه عبور مطمئن شوید.